آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت بین المللی

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت بین المللی

1398-08-21

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در مجموعه معتبر . موقعیت کاری خوب برای افراد با تجربه - آشنا به نگارش متون و امور گرافیکی

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در مجموعه معتبر . موقعیت کاری خوب برای افراد با تجربه - آشنا به نگارش متون و امور گرافیکی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی