آگهی استخدام منشی اداری

استخدام منشی اداری

1397-08-21

استخدام منشی اداری با ساعت کار 8/30 الی 17 و حقوق 1.200 م

استخدام منشی اداری با ساعت کار 8/30 الی 17 و حقوق 1.200 م

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی