آگهی استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

1398-08-21

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر با درآمد بسیار خوب و بیمه برای افراد خوش خلاق - آشنا به امور سایت و ادیت عکس ها.

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر با درآمد بسیار خوب و بیمه برای افراد خوش خلاق - آشنا به امور سایت و ادیت عکس ها.

اهواز زیتون کارمندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی