آگهی استخدام منشی خانم در یک موسسه رسانه ای

استخدام منشی خانم در یک موسسه رسانه ای

1397-08-21

استخدام منشی خانم در یک موسسه رسانه ای با حداقل مدرک لیسانس با حقوق مناسب در محیطی آرام و اداری

استخدام منشی خانم در یک موسسه رسانه ای با حداقل مدرک لیسانس با حقوق مناسب در محیطی آرام و اداری

تهران امیر آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی