آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

1398-08-20

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر با درآمد خوب و بیمه برای افراد فعال - خوش بیان و آشنا به برنامه های کاربردی رایانه

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر با درآمد خوب و بیمه برای افراد فعال - خوش بیان و آشنا به برنامه های کاربردی رایانه

تهران گیشا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی