آگهی استخدام منشی اداری

استخدام منشی اداری

1397-08-21

استخدام منشی اداری با ساعت کار 8/30 الی 17 در یک محیط امن با حقوق وزارت کاری

استخدام منشی اداری با ساعت کار 8/30 الی 17 در یک محیط امن با حقوق وزارت کاری

تهران میدان آزادی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی