آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

1398-08-20

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز. افراد جوان - خوش برخورد - فعال و آشنا به جذب مخاطب در ارتباط باشند

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز. افراد جوان - خوش برخورد - فعال و آشنا به جذب مخاطب در ارتباط باشند

تهران نیاوران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی