آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

1398-08-20

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر با درآمد و درصد کاری خوب برای افراد خوش برخورد - آشنا به برنامه های کاربردی و ادیت عکس ها

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر با درآمد و درصد کاری خوب برای افراد خوش برخورد - آشنا به برنامه های کاربردی و ادیت عکس ها

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی