آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

1398-08-20

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر. افراد خوش برخورد - آشنا به ادیت عکس ها و نگارش متون در ارتباط باشند

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر. افراد خوش برخورد - آشنا به ادیت عکس ها و نگارش متون در ارتباط باشند

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی