آگهی استخدام کارشناس فروش خانم و آقا جهت همکاری در بازرگانی رزمی

استخدام کارشناس فروش خانم و آقا جهت همکاری در بازرگانی رزمی

1398-08-20

استخدام دو نفر کارشناس فروش خانم و آقا جهت همکاری در بازرگانی رزمی با شرایط کاری خوب

استخدام دو نفر کارشناس فروش خانم و آقا جهت همکاری در بازرگانی رزمی با شرایط کاری خوب

شیراز زند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی