آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک دفتر وکالتی و مهاجرتی

استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک دفتر وکالتی و مهاجرتی

1398-08-20

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک دفتر وکالتی و مهاجرتی با درآمدی رضایت بخش

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک دفتر وکالتی و مهاجرتی با درآمدی رضایت بخش

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی