آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

1398-08-20

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد خلاق - آشنا به نگارش متون و ادیت عکس ها

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد خلاق - آشنا به نگارش متون و ادیت عکس ها

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی