آگهی استخدام کارمند نصب اینترنت در موسسه معتبر

استخدام کارمند نصب اینترنت در موسسه معتبر

1398-08-20

استخدام کارمند نصب اینترنت در موسسه معتبر با درآمد مناسب برای افراد خوش برخورد - منظم و دارای ظاهر مناسب کاری

استخدام کارمند نصب اینترنت در موسسه معتبر با درآمد مناسب برای افراد خوش برخورد - منظم و دارای ظاهر مناسب کاری

تهران یوسف آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی