آگهی استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

1398-08-20

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر با محیط کاری فعال برای افراد آشنا به امور فنی - امور مالی و برنامه های کاربردی رایانه

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر با محیط کاری فعال برای افراد آشنا به امور فنی - امور مالی و برنامه های کاربردی رایانه

تهران نظام آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی