آگهی استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی

1398-08-20

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی جهت تکمیل کادر خود.مناسب افراد خوش بیان - جوان و علاقمند به فعالیت در این زمینه

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی جهت تکمیل کادر خود.مناسب افراد خوش بیان - جوان و علاقمند به فعالیت در این زمینه

تهران مجیدیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی