آگهی استخدام بازیگر در موسسه هنری

استخدام بازیگر در موسسه هنری

1398-08-20

استخدام بازیگر در موسسه هنری جهت تکمیل کادر خود. افراد خوش بیان - دارای ظاهر مناسب و آشنا به کار در ارتباط باشند

استخدام بازیگر در موسسه هنری جهت تکمیل کادر خود. افراد خوش بیان - دارای ظاهر مناسب و آشنا به کار در ارتباط باشند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی