آگهی استخدام کارآموز عکاسی در مجموعه فرهنگی

استخدام کارآموز عکاسی در مجموعه فرهنگی

1398-08-20

استخدام کارآموز عکاسی در مجموعه فرهنگی. موقعیت خوب با آموزش های کامل برای افراد خوش بیان - جوان و علاقمند به یادگیری

استخدام کارآموز عکاسی در مجموعه فرهنگی. موقعیت خوب با آموزش های کامل برای افراد خوش بیان - جوان و علاقمند به یادگیری

تهران شهرک گلستان شرقی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی