آگهی استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

1398-08-19

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی جهت تکمیل کادر خود. موقعیت کاری خوب با آموزش های تخصصی برای افراد علاقمند به کار

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی جهت تکمیل کادر خود. موقعیت کاری خوب با آموزش های تخصصی برای افراد علاقمند به کار

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی