آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک آموزشگاه هنری

استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک آموزشگاه هنری

1398-08-20

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک آموزشگاه هنری با درآمدی رضایت بخش

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک آموزشگاه هنری با درآمدی رضایت بخش

تهران پرند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی