آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر

1398-08-19

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد آشنا به امور رایانه ای و دارای روابط عمومی بالا

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد آشنا به امور رایانه ای و دارای روابط عمومی بالا

تهران قلهک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی