آگهی استخدام کارشناس فروش خانم

استخدام کارشناس فروش خانم

1398-08-19

استخدام دو نفر کارشناس فروش خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر خدمات شهری با درآمد خوب و مزایا

استخدام دو نفر کارشناس فروش خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر خدمات شهری با درآمد خوب و مزایا

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی