آگهی استخدام بازاریاب جهت فعالیت در زمینه فروش مواد غذایی

استخدام بازاریاب جهت فعالیت در زمینه فروش مواد غذایی

1398-08-19

استخدام تعدادی بازاریاب جهت فعالیت در زمینه فروش عسل ارگانیک با درآمدی رضایت بخش

استخدام تعدادی بازاریاب جهت فعالیت در زمینه فروش عسل ارگانیک با درآمدی رضایت بخش

مشهد احمد آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی