آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در موسسه خیریه چلچراغ آل طاها

استخدام منشی خانم جهت همکاری در موسسه خیریه چلچراغ آل طاها

1398-08-18

استخدام تعدادی منشی خانم جهت همکاری در موسسه خیریه چلچراغ آل طاها با درآمد خوب

استخدام تعدادی منشی خانم جهت همکاری در موسسه خیریه چلچراغ آل طاها با درآمد خوب

شیراز بلوار مدرس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی