آگهی استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی

1398-08-18

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی با درآمد و شرایط کاری خوب برای افراد خلاق -آشنا به امور تخصصی دوربین و شبکه های اجتماعی

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی با درآمد و شرایط کاری خوب برای افراد خلاق -آشنا به امور تخصصی دوربین و شبکه های اجتماعی

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی