آگهی استخدام خواننده در موسسه فرهنگی

استخدام خواننده در موسسه فرهنگی

1398-08-18

استخدام خواننده در موسسه فرهنگی. شرایط کاری خوب و آموزش های تخصصی در صورت نیاز برای افراد خوش صدا و آشنا به کار

استخدام خواننده در موسسه فرهنگی. شرایط کاری خوب و آموزش های تخصصی در صورت نیاز برای افراد خوش صدا و آشنا به کار

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی