آگهی استخدام گرافیست در موسسه هنری

استخدام گرافیست در موسسه هنری

1398-08-18

استخدام گرافیست در موسسه هنری جهت تکمیل کادر خود . مناسب افراد باهوش - آشنا به دیزاین طرح ها و دارای روحیه کاری

استخدام گرافیست در موسسه هنری جهت تکمیل کادر خود . مناسب افراد باهوش - آشنا به دیزاین طرح ها و دارای روحیه کاری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی