آگهی استخدام کارشناس فروش

استخدام کارشناس فروش

1398-08-18

استخدام یک نفر کارشناس فروش جهت همکاری در زمینه فروش لوازم خانگی با مزایای خوب

استخدام یک نفر کارشناس فروش جهت همکاری در زمینه فروش لوازم خانگی با مزایای خوب

تهران شهر زیبا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی