آگهی استخدام راننده جهت همکاری در تاکسی تلفنی الماس

استخدام راننده جهت همکاری در تاکسی تلفنی الماس

1398-08-18

استخدام تعدادی راننده جهت همکاری در تاکسی تلفنی الماس با محیطی دوستانه و صمیمی

استخدام تعدادی راننده جهت همکاری در تاکسی تلفنی الماس با محیطی دوستانه و صمیمی

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی