آگهی استخدام کارمند فروش آقا جهت همکاری در نمایندگی سایپا

استخدام کارمند فروش آقا جهت همکاری در نمایندگی سایپا

1398-08-18

استخدام یک نفر کارمند فروش آقا جهت همکاری در نمایندگی سایپا با درآمدی رضایت بخش

استخدام یک نفر کارمند فروش آقا جهت همکاری در نمایندگی سایپا با درآمدی رضایت بخش

تهران نازی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی