درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام کارشناس رایانه در موسسه مجاز

استخدام کارشناس رایانه در موسسه مجاز

1398-08-17

استخدام کارشناس رایانه در موسسه مجاز با شرایط کاری مناسب برای افراد خوش برخورد - منظم و آشنا به امور فنی رایانه

استخدام کارشناس رایانه در موسسه مجاز با شرایط کاری مناسب برای افراد خوش برخورد - منظم و آشنا به امور فنی رایانه

اصفهان ابن سینا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی