درج آگهی استخدام

به غیر از هفت شهر تهران _ اصفهان _ شیراز _ کرج _ مشهد _ اهواز _ تبریز

رایگان است .

آگهی استخدام کارشناس رایانه در موسسه مجاز

استخدام کارشناس رایانه در موسسه مجاز

1398-08-17

استخدام کارشناس رایانه در موسسه مجاز با شرایط کاری مناسب برای افراد خوش برخورد - منظم و آشنا به امور فنی رایانه

استخدام کارشناس رایانه در موسسه مجاز با شرایط کاری مناسب برای افراد خوش برخورد - منظم و آشنا به امور فنی رایانه

اصفهان ابن سینا

*******09103

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی