درج آگهی استخدام

به غیر از هفت شهر تهران _ اصفهان _ شیراز _ کرج _ مشهد _ اهواز _ تبریز

رایگان است .

آگهی استخدام گوینده در مجموعه فرهنگی

استخدام گوینده در مجموعه فرهنگی

1398-08-17

استخدام گوینده در مجموعه فرهنگی با محیط کاری فعال و شرایط خوب برای افراد خوش بیان - با تجربه و دارای ظاهر مناسب کار

استخدام گوینده در مجموعه فرهنگی با محیط کاری فعال و شرایط خوب برای افراد خوش بیان - با تجربه و دارای ظاهر مناسب کار

اصفهان دروازه تهران

*******09358

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی