درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام گوینده در مجموعه فرهنگی

استخدام گوینده در مجموعه فرهنگی

1398-08-17

استخدام گوینده در مجموعه فرهنگی با محیط کاری فعال و شرایط خوب برای افراد خوش بیان - با تجربه و دارای ظاهر مناسب کار

استخدام گوینده در مجموعه فرهنگی با محیط کاری فعال و شرایط خوب برای افراد خوش بیان - با تجربه و دارای ظاهر مناسب کار

اصفهان دروازه تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی