درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام تدوینگر در مجموعه فرهنگی

استخدام تدوینگر در مجموعه فرهنگی

1398-08-17

استخدام تدوینگر در مجموعه فرهنگی با محیط کاری حرفه ای و شرایط خوب برای افراد خلاق - منظم و آشنا به برنامه های تخصصی

استخدام تدوینگر در مجموعه فرهنگی با محیط کاری حرفه ای و شرایط خوب برای افراد خلاق - منظم و آشنا به برنامه های تخصصی

اصفهان دروازه تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی