درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در موسسه خدمات پرستاری

استخدام منشی خانم جهت همکاری در موسسه خدمات پرستاری

1398-08-17

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در موسسه خدمات پرستاری با درآمد خوب

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در موسسه خدمات پرستاری با درآمد خوب

کرج عظیمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی