درج آگهی استخدام

به غیر از هفت شهر تهران _ اصفهان _ شیراز _ کرج _ مشهد _ اهواز _ تبریز

رایگان است .

آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در موسسه خدمات پرستاری

استخدام منشی خانم جهت همکاری در موسسه خدمات پرستاری

1398-08-17

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در موسسه خدمات پرستاری با درآمد خوب

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در موسسه خدمات پرستاری با درآمد خوب

کرج عظیمیه

*******09358

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی