درج آگهی استخدام

به غیر از هفت شهر تهران _ اصفهان _ شیراز _ کرج _ مشهد _ اهواز _ تبریز

رایگان است .

آگهی استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

1398-08-17

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر با درآمد و شرایط کاری خوب برای افراد منظم - خوش برخورد و آشنا به برنامه های کاربردی

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر با درآمد و شرایط کاری خوب برای افراد منظم - خوش برخورد و آشنا به برنامه های کاربردی

اصفهان خمینی شهر

*******09228

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی