آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت معتبر

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت معتبر

1398-08-17

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت معتبر جهت فعالیت نیمه وقت. افراد منظم - فعال و آشنا به نگارش متون در ارتباط باشند

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت معتبر جهت فعالیت نیمه وقت. افراد منظم - فعال و آشنا به نگارش متون در ارتباط باشند

اصفهان خاقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی