آگهی استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

1398-08-17

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر برای دو شیفت فعالیت در روز. افراد خوش برخورد و آشنا به خدمات رایانه ای تماس بگیرند

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر برای دو شیفت فعالیت در روز. افراد خوش برخورد و آشنا به خدمات رایانه ای تماس بگیرند

اصفهان سروش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی