درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام گرافیست در موسسه معتبر

استخدام گرافیست در موسسه معتبر

1398-08-17

استخدام گرافیست در موسسه معتبر جهت تکمیل گروه خود. افراد خلاق و آشنا به برنامه های تخصصی مرتبط در ارتباط باشند

استخدام گرافیست در موسسه معتبر جهت تکمیل گروه خود. افراد خلاق و آشنا به برنامه های تخصصی مرتبط در ارتباط باشند

تهران عبدل آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی