آگهی استخدام کارشناس رایانه در شرکت معتبر

استخدام کارشناس رایانه در شرکت معتبر

1398-08-17

استخدام کارشناس رایانه در شرکت معتبر برای چند ساعت کار در روز. افراد آشنا به ارتقا سایت و امور فنی رایانه در ارتباط باشند

استخدام کارشناس رایانه در شرکت معتبر برای چند ساعت کار در روز. افراد آشنا به ارتقا سایت و امور فنی رایانه در ارتباط باشند

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی