درج آگهی استخدام

به غیر از هفت شهر تهران _ اصفهان _ شیراز _ کرج _ مشهد _ اهواز _ تبریز

رایگان است .

آگهی استخدام گوینده در مجموعه هنری

استخدام گوینده در مجموعه هنری

1398-08-17

استخدام گوینده در مجموعه هنری جهت رشد مجموعه خود. موقعیت کاری مناسب با درآمد خوب برای افراد خوش صدا و آشنا به کار

استخدام گوینده در مجموعه هنری جهت رشد مجموعه خود. موقعیت کاری مناسب با درآمد خوب برای افراد خوش صدا و آشنا به کار

تهران ستارخان

*******09117

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی