درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام گوینده در مجموعه هنری

استخدام گوینده در مجموعه هنری

1398-08-17

استخدام گوینده در مجموعه هنری جهت رشد مجموعه خود. موقعیت کاری مناسب با درآمد خوب برای افراد خوش صدا و آشنا به کار

استخدام گوینده در مجموعه هنری جهت رشد مجموعه خود. موقعیت کاری مناسب با درآمد خوب برای افراد خوش صدا و آشنا به کار

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی