آگهی استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی

1398-08-17

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی با تایم کاری مناسب و سرویس برای افراد خوش برخورد - خلاق و آشنا به ادیت عکس ها

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی با تایم کاری مناسب و سرویس برای افراد خوش برخورد - خلاق و آشنا به ادیت عکس ها

تهران پاکدشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی