آگهی استخدام کارمند خانم در یک مدرسه غیردولتی پسرانه

استخدام کارمند خانم در یک مدرسه غیردولتی پسرانه

1397-08-27

استخدام یک نفر خانم در مدرسه غیر دولتی پسرانه، دارای مدرک کارشناسی، در زمینه انجام امور دفتری و مسلط به آفیس و اینترنت و و ظاهر مناسب و اداری

استخدام یک نفر خانم در مدرسه غیر دولتی پسرانه، دارای مدرک کارشناسی، در زمینه انجام امور دفتری و مسلط به آفیس و اینترنت و و ظاهر مناسب و اداری

کرج مهرشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی