آگهی استخدام کارآموز تدوین در موسسه فرهنگی

استخدام کارآموز تدوین در موسسه فرهنگی

1398-08-16

استخدام کارآموز تدوین در موسسه فرهنگی با محیط کاری صمیمی و آموزش های کامل برای افراد خلاق و دارای روابط عمومی بالا

استخدام کارآموز تدوین در موسسه فرهنگی با محیط کاری صمیمی و آموزش های کامل برای افراد خلاق و دارای روابط عمومی بالا

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی