آگهی استخدام ادمین سایت در مجموعه معتبر

استخدام ادمین سایت در مجموعه معتبر

1398-08-16

استخدام ادمین سایت در مجموعه معتبر با درآمد خوب و بیمه برای افراد متعهد - آشنا به اصول نویسندگی و ادیت عکس ها.

استخدام ادمین سایت در مجموعه معتبر با درآمد خوب و بیمه برای افراد متعهد - آشنا به اصول نویسندگی و ادیت عکس ها.

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی