آگهی استخدام کارشناس رایانه در مجموعه معتبر

استخدام کارشناس رایانه در مجموعه معتبر

1398-08-14

استخدام کارشناس رایانه در مجموعه معتبر جهت رشد گروه خود.موقعیت کاری خوب برای افراد آشنا به امور فنی و دارای تجربه

استخدام کارشناس رایانه در مجموعه معتبر جهت رشد گروه خود.موقعیت کاری خوب برای افراد آشنا به امور فنی و دارای تجربه

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی