آگهی استخدام گوینده در موسسه فرهنگی

استخدام گوینده در موسسه فرهنگی

1398-08-14

استخدام گوینده در موسسه فرهنگی جهت رشد گروه خود. افراد خوش صدا - فعال و دارای تجربه کاری مرتبط در ارتباط باشند

استخدام گوینده در موسسه فرهنگی جهت رشد گروه خود. افراد خوش صدا - فعال و دارای تجربه کاری مرتبط در ارتباط باشند

تهران حسن آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی