آگهی استخدام کارشناس فروش جهت همکاری در یک شرکت تولیدی

استخدام کارشناس فروش جهت همکاری در یک شرکت تولیدی

1398-08-14

استخدام تعدادی کارشناس فروش آقا جهت همکاری در یک شرکت تولیدی در زمینه رنگ با درآمدی رضایت بخش و مزایا

استخدام تعدادی کارشناس فروش آقا جهت همکاری در یک شرکت تولیدی در زمینه رنگ با درآمدی رضایت بخش و مزایا

تهران شهرک ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی