آگهی استخدام گرافیست در شرکت معتبر

استخدام گرافیست در شرکت معتبر

1398-08-14

استخدام گرافیست در شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود. درآمد و شرایط کاری خوب برای افراد خوش بیان و آشنا به امور تخصصی

استخدام گرافیست در شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود. درآمد و شرایط کاری خوب برای افراد خوش بیان و آشنا به امور تخصصی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی