آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

1398-08-14

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر با محیط کاری فعال برای افراد خوش بیان - دارای تجربه کاری و آشنا به برنامه های کاربردی

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر با محیط کاری فعال برای افراد خوش بیان - دارای تجربه کاری و آشنا به برنامه های کاربردی

ارومیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی