آگهی استخدام حسابدار جهت همکاری در یک شرکت معتبر پخش مواد غذایی

استخدام حسابدار جهت همکاری در یک شرکت معتبر پخش مواد غذایی

1398-08-13

استخدام یک نفر حسابدار خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر پخش مواد غذایی با درآمد خوب

استخدام یک نفر حسابدار خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر پخش مواد غذایی با درآمد خوب

شیراز امیر کبیر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی