آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در دفتر املاک

استخدام منشی خانم جهت همکاری در دفتر املاک

1398-08-13

استخدام منشی خانم با ظاهری منظم جهت همکاری در دفتر املاک با محیطی آرام و درآمد خوب

استخدام منشی خانم با ظاهری منظم جهت همکاری در دفتر املاک با محیطی آرام و درآمد خوب

کرج شهرک بنفشه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی